Reformeer ...Weer 'n Keer

Jy ontvang hierdie brief as gesalfde van die Here Jesus Christus wat Hy persoonlik aangestel het op 'n bepaalde platform êrens in Sy Liggaam. 

Nooit het ek gedink dat, na soveel jare, daar ’n dag sou kom wat ek sou beleef dat die Here my opdrag gee om feite wat my hele lewe en bediening as leraar van die NG Kerk destyds radikaal ge impakteer het letterlik “aan die Kerk se deur te gaan vaskap”soos ’n Martin Luther destyds nie!

Ek het beleef dat Hy my gevra het om aan ELKE dominee en leraar in die Kerke uit die Reformasie hier ter lande, nl. die Nederduits-Gereformeerde Kerke, die Gereformeerde Kerke, die Hervormde Kerk in Afrika en die Evangelies-Gereformeerde Kerk, in Afrikaans, ’n dokument met hierdie feite per epos te stuur. Maar ook aan Engelssprekende leraars van die Reformatoriese Kerke in Suid-Afrika en oorsee (natuurlik in Engels).

Dit is waarom jy ook hierdie epos en aangehegte dokument ontvang het.

My verantwoordelikheid en opdrag was om die inhoud hiervan vir jou persoonlik te epos.

Jou verantwoordelikheid, glo ek, is om die inhoud daarvan te toets aan die voete van die Here en in die lig van wat Hy jou opdrag gee, te handel.

Die volledige dokument betrokke verskyn ook hierdie week as 'n nuwe publikasie in die pers en is by my beskikbaar. Die dokument wat jy hierby aangeheg vind vat die kern daarvan saam.

Ek wil by jou pleit om hierdie aangehegte dokument met erns en openheid deur te lees en aan die voete van Jesus vir jouself te besluit of jy ook dink dat dit die waarheid is.

Van hierdie feite is die volgende:

1. Ek het ontdek dat Martin Luther en die ander leiers van die Reformasie te bang was om onverskrokke te sê en te bely wat die Skrif ons werklik leer.

2. Daarom sit ons vandag in die Reformatoriese Kerke vasgevang in sekere oorblyfsels uit die Rooms-Katolisisme. H ulle het ons destyds geleer om te bely: Sola Scriptura … Maar in sekere dele van hulle teologie steeds bly vasklou aan dit wat hulle in die Roomse Katolisisme geleer en ervaar het.

3. Die feite wat op my tafel beland het, raak ons teologiese denke oor die Kerk, die doop, die Nuwe Verbond en die werk en gawes van die Heilige Gees.

Destyds toe dit gebeur het, was my opdrag om te bedank as leraar - sonder om ’n geding aan die gang te sit hieroor - sodat ek beskikbaar kon wees vir wat Jesus Christus voortaan vir my in gedagte gehad het in Sy groter Ekklesia.

Nou, egter, moet ek dit ook op jou tafel kom neersit.

Hiermee het ek my verantwoordelikheid nagekom.

Nou is dit in jou hande om daarmee verantwoordelik te handel.

My gebed is dat dit ten minste 'n gesprek hieroor aan die gang sal sit onder volgelinge van Jesus uit al die Reformatoriese Kerke.

Mag dit ons dapper genoeg maak om Weer 'n Keer te Reformeer!

Alles tot Sy eer. Sodat Sy wil kan geskied en Sy Koninkryk kan kom.

Mag Sy seën jou omring.

Jou broer in Christus

Dr. Christo Nel

In diens van Jesus Christus in Sy Ekklesia

B.A.  B.Th.  M.Div.  D.Phil.  D.Juris Prudence (Theol)

Posbus 3114

Somerset-Wes 7129

Tel: 082 7702397

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.nuwewyn.co.za